Борола
Ракът не убива акулите

Ракът не убива акулите – възможно ли е и при човека?!

Акулите винаги са будили изследователски…
Искате добро зрение
Кривоглество
Дислокация на лещата