Нашият адрес

Карта за връзка с нас
София 1202 ул. “Цар Симеон” 52

тел./факс: (+359) 2 983 6211

e-mail: office@ocomed.com

Контактна форма