Влошаването на зрението с възрастта
Сухо око
Хороидална неоваскуларизация
Антиангиогенеза
Пролиферативна ретинопатия
Синдром на хиперактивност